Dom Pomocy Społecznej

dps

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 jest jednostką organizacyjną Powiatu Lublinieckiego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. W Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu mieszka na stałe 245 mężczyzn, a w filii w Koszęcinie 33 kobiety.

Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu i filii Koszęcinie jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

dps img

zobacz galerię prac naszych mieszkańców >

 

? 2005-2015 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec