Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z ul.Kochcickiej 14 sprzątają Lublinieckie lasy

Wyróżniony
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z ul.Kochcickiej 14 sprzątają Lublinieckie lasy

W dniu 22 września bieżącego roku grupa 24 Mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 oraz Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pod opieką instruktorów kulturalno-oświatowych zorganizowała akcję „Sprzątania Lublinieckich Lasów” . W współpracę z podopiecznymi z Kochcickiej włączyło się Nadleśnictwo Lubliniec ,które to wyznaczyło teren działań przy parkingu rowerowym oraz leśniczówce za obwodnicą . Celem głównym przeprowadzonej akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców Lublińca na problematykę osób niepełnosprawnych z naszego powiatu . Osoby sprzątające przez swoją pracę chciały udowodnić ,że są wartościowymi ludźmi dbającymi o swój wizerunek oraz ,że są zdolni do poświeceń dla dobra lokalnej społeczności . Prawdą jest ,że zdarzają się incydenty z udziałem osób niepełnosprawnych ale są to pojedyncze przypadki niereprezentatywne dla całej grupy ,a biorący w akcji podopieczni stanowczo się od nich odcinają i je potępiają . Dla pracowników DPS-ów oczywistym jest ,że ludzie niepełnosprawni są wyjątkowo wrażliwi chętni do pomocy ,a odpowiednio ukierunkowani zdolni do osiągania niesamowitych celów .

Kolejnym celem zorganizowanej akcji było zadbanie o środowisko naturalne naszego powiatu oraz edukacja ekologiczna . Lasy szczególnie narażone są w okresie jesiennym gdy zjawiają się grzybiarze . Ważnym jest by pamiętać ,że lasy są naszym wspólnym dobrem ,a obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o nie .

Zorganizowane przedsięwzięcie było pierwszą tego typu inicjatywą mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ale z pewnością nie ostatnią . Wiosną 2018r. nasi podopieczni wraz z instruktorami planują organizację kolejnych edycji sprzątania w które postarają się włączyć podopiecznych z innych DPS-ów z naszego powiatu.

Ostatnio zmienianypiątek, 06 październik 2017 06:52

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec