Turniej "WARCABY 2019"

Turniej "WARCABY 2019"

Dnia 22 maja b.r. odbył się turniej "WARCABY 2019" o puchar przechodni. Do rywalizacji przystapiły czteroosobowe drużyny z DPS "KOMBATANT", Środowiskowego Domu Samopomocy oraz naszego domu. Rozgrywki odbywały się w systemie "Każdy z każdym" tzn. dwie drużyny grają, trzecia pauzuje. Później następowała zmiana drużyn, aż do wyłonienia zwycięzcy. Po zaciętej walce i zdrowej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczyła drużyna gospodarzy, zdobywając 17,5 pkt. Drugie miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Środowiskowy Dom Samopomocy z ilością 10,5 pkt, natomiast trzecie zaszczytne miejsce przypadło w udziale drużynie DPS "KOMBATANT". Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Pana Dyrektora puchar, który na kolejny rok pozostał w naszym ośrodku. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki.

© 2005-2017 - Dom Pomocy Społecznej (DPS) Lubliniec